• English
 • Tiếng Việt

 • Hotline:
  Van Thong: 0911 3533 70 (Booking)
  Ngoc Dung: 0911 3533 71 (Booking
  Thi Ba: 0911 3533 72 (Booking)
  Thu Thuy: 0911 3533 75 (Banquet)
  Van Binh: 0911 3533 74 (Tour desk)

  Liên hệ

  SEND US AN EMAIL

  Thông tin liên hệ:
  Address: 18 Tran Phu str, Nha Trang city
  Tel: (84.0258) 3820 090
  Fax: (84.0258) 3820 000
  Email: info@yasanhatrang.com
  yasanhatrang@gmail.com