Monthly Archives: Tháng Tám 2021

Thế Nào Đặc Sản Tây Ninh Chính Gốc? Cần Hiểu Đúng Giá Trị Văn Hóa Của Nó

Đặc sản Tây Ninh quá nổi tiếng rồi, đi đâu cũng thấy. Nhưng liệu rằng, trong số những “người bán” đó, có thực sự bán đặc sản của đất Tây Ninh hay chỉ mang danh nghĩa “đặc sản Tây Ninh”? Bài viết này đề cập đến các vấn đề liên quan đến đặc sản Tây […]